ספר 'עץ החיים', התבונה וההתבוננות הם אויבי היצר הרע

הרב יוסף צבי בן פורת
ספר 'עץ החיים', התבונה וההתבוננות הם אויבי היצר הרע | תשע"ח
Share this