ספר חסידים, התוהה על הראשונות הפסיד שכרו אבל אל לאדם להתייאש גם אם נפל בעבירות

הרב יהודה סילמן
ספר חסידים, התוהה על הראשונות הפסיד שכרו אבל אל לאדם להתייאש גם אם נפל בעבירות | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this