ספר זרע שמשון, פרשת נח, סוד האושר בבית תלוי אך ורק באשה וכל באי עולם יכולים לבוא ולדבוק בבורא עולם בטובו הגדול ולהגיע לפסגות, שיעור שני

הרב משה יעקב קליין
ספר זרע שמשון, פרשת נח, סוד האושר בבית תלוי אך ורק באשה וכל באי עולם יכולים לבוא ולדבוק בבורא עולם בטובו הגדול ולהגיע לפסגות, שיעור שני | תשע"ט
Share this