ספר החינוך, מצוה ג', שלא לאכל גיד הנשה

הרב ישראל בונים שרייבר
ספר החינוך, מצוה ג', שלא לאכל גיד הנשה | תשע"ד
Share this