ספירת העומר ובעניין הקשר בין הדרגה הרוחנית של אוכלי המן שניתן עומר לגולגולת לבין דרגתם של מקבלי התורה וההשלכה למעשה בימנו בעניין לימוד התורה

הרב משה יעקב קליין
ספירת העומר ובעניין הקשר בין הדרגה הרוחנית של אוכלי המן שניתן עומר לגולגולת לבין דרגתם של מקבלי התורה וההשלכה למעשה בימנו בעניין לימוד התורה | תש"פ
Share this