ספירת העומר היא הכנה למתן תורה

הרב נתן מצרפי
ספירת העומר היא הכנה למתן תורה | תש"פ
Share this