ספה"ק פרי הארץ לפרשת אמור, סדר העבודה בהמשכת השפע מלמעלה ע"י מסירות נפש / וענייני שמחה של מצווה ותפילה על צער השכינה

הרב אברהם מרדכי אלתר
ספה"ק פרי הארץ לפרשת אמור, סדר העבודה בהמשכת השפע מלמעלה ע"י מסירות נפש / וענייני שמחה של מצווה ותפילה על צער השכינה | תשפ"ג
Share this