סימן רע"ז סעיף א'-ב', שלא לגרום כיבוי הנר

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
סימן רע"ז סעיף א'-ב', שלא לגרום כיבוי הנר | תשע"ד
Share this