סימן רע"ב טור-שו"ע סעיף י', סימן רע"ג טור סעיף א', שיהיה הקידוש במקום סעודה

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
סימן רע"ב טור-שו"ע סעיף י', סימן רע"ג טור סעיף א', שיהיה הקידוש במקום סעודה | תשע"ג
Share this