סימן רע"א סעיף ד', דיני הקידוש שעל היין

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
סימן רע"א סעיף ד', דיני הקידוש שעל היין | תשע"ד
Share this