סימן קנ"א, דיני קדושת בית הכנסת

הרב אהרון ירחי
סימן קנ"א, דיני קדושת בית הכנסת | תשע"ז
Share this