סוכה שראויה לאכילה ולא לשינה

הרב מיכאל קדוש
סוכה שראויה לאכילה ולא לשינה | תשע"ב
Share this