סדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה- סימן תקפ"ב סעיפים ו'-ט', דברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה- סימן תקפ"ג סעיפים א'-ב'

הרב שריאל רוזנברג
סדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה- סימן תקפ"ב סעיפים ו'-ט', דברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה- סימן תקפ"ג סעיפים א'-ב' | תשע"ד
Share this