נתבע שמסתמך על חזקה או נאמנות של אחרים

הרב אריה פרייזלר
נתבע שמסתמך על חזקה או נאמנות של אחרים | תש"פ
Share this