נשיאה בעול עם השני, הלכות שבת, "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי ...ממצוא חפצך ודבר דבר"

הרב ישראל גנס
נשיאה בעול עם השני, הלכות שבת, "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי ...ממצוא חפצך ודבר דבר" | תשע"ז
Share this