נטילת לולב בימין ודין 'הדר' בנטילה

הרב שלמה גוטפריד
נטילת לולב בימין ודין 'הדר' בנטילה | תשפ"ב
Share this