נביא, ספר יונה, פרק ב פסוק ו, הרב מרדכי שטוב

הרב מרדכי שטוב
נביא, ספר יונה, פרק ב פסוק ו, הרב מרדכי שטוב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this