מתנות לאביונים באמצעות גבאי צדקה

הרב יואל פרידמן זצ"ל
מתנות לאביונים באמצעות גבאי צדקה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this