משניות חולין, פרק א' משנה א', שחיטת סומא ושחיטה בלילה, שיעור 8

הרב משה יעקב קליין
משניות חולין, פרק א' משנה א', שחיטת סומא ושחיטה בלילה, שיעור 8 | תשע"ח
Share this