משניות חולין, פרק א' משנה א', מקור פסול שחיטת נכרי, ונפק''מ לשחיטת קטן, ושחיטת קוף, שיעור 4

הרב משה יעקב קליין
משניות חולין, פרק א' משנה א', מקור פסול שחיטת נכרי, ונפק''מ לשחיטת קטן, ושחיטת קוף, שיעור 4 | תשע"ז
Share this