משנה ברורה, סימן כא, כדת מה לעשות בציצית שנפסקו בטליתות ישנים

הרב חיים ברמן
משנה ברורה, סימן כא, כדת מה לעשות בציצית שנפסקו בטליתות ישנים | תש"ע
Share this