משמעות ראש השנה, עצרת לזכרו של הרב מרדכי זאב וולפסון ז"ל

הרב משה שפירא זצ"ל
משמעות ראש השנה, עצרת לזכרו של הרב מרדכי זאב וולפסון ז"ל | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this