משמעות ניצול הזמן בימי ספירת העומר

הרב אייל אונגר
משמעות ניצול הזמן בימי ספירת העומר | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this