משלי פרק כ' פסוק י', 'אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ' פסוק י', 'אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם' | תשפ"ג
Share this