משלי פרק כ' פסוק ט', 'מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ' פסוק ט', 'מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי' | תשפ"ג
Share this