משלי פרק כ' פסוק ח', 'מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ' פסוק ח', 'מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע' | תשפ"ג
Share this