משלי פרק כ' פסוק ז', 'מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ' פסוק ז', 'מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו' | תשפ"ב
Share this