משלי פרק כ' פסוק ו', 'רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ' פסוק ו', 'רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא' | תשפ"ב
Share this