משלי פרק כ' פסוק ה', 'מים עמוקים עצה בלב איש ואיש ואיש תבונה ידלנה'

הרב אייל אונגר
משלי פרק כ' פסוק ה', 'מים עמוקים עצה בלב איש ואיש ואיש תבונה ידלנה' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this