משוואת הזמן, השינויים בזמן חצות היום

הרב יואל שילה
משוואת הזמן, השינויים בזמן חצות היום | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this