מקדש דוד שלא שלטו אויבים במעשי ידיו - הקיום והלימוד שנשאר לכל הדורות משערי המקדש - כנס בוגרים בישל''צ תשס''ח

הרב שאול אלתר
מקדש דוד שלא שלטו אויבים במעשי ידיו - הקיום והלימוד שנשאר לכל הדורות משערי המקדש - כנס בוגרים בישל''צ תשס''ח | תשס"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this