מצות סוכה, סוכה שאינה ראויה

הרב ברוך ויסבקר
מצות סוכה, סוכה שאינה ראויה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this