ספר החינוך ,מצוה שמ, מצות השבת קרקע לבעליהן בלא כסף ובלא מחיר ביובל

הרב ישראל בונים שרייבר
ספר החינוך ,מצוה שמ, מצות השבת קרקע לבעליהן בלא כסף ובלא מחיר ביובל
Share this