מצוות התלויות בזמנים במדינות הסמוכות לקטבים ובחלל החיצון

הרב אברהם טרכטינגוט
מצוות התלויות בזמנים במדינות הסמוכות לקטבים ובחלל החיצון | תשפ"ג
Share this