מצווה הבאה בעבירה באופן של גלגל החוזר, קידוש בסוכה עם גגון סגור

הרב אברהם צבי דירנפלד
מצווה הבאה בעבירה באופן של גלגל החוזר, קידוש בסוכה עם גגון סגור | תשע"ב
Share this