מענייני התשובה לקראת ראש השנה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
מענייני התשובה לקראת ראש השנה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this