מעלת הרגש בעבודת ה' של החסידים מול מעלת השכל בעבודת ה' של הליטאים וההפריה המבורכת בין אלו לאלו ומי נמצא על הגבול ומי נמצא מחוץ לגבול

הרב יהודה סילמן
מעלת הרגש בעבודת ה' של החסידים מול מעלת השכל בעבודת ה' של הליטאים וההפריה המבורכת בין אלו לאלו ומי נמצא על הגבול ומי נמצא מחוץ לגבול | תשע"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this