מעביד החוזר בו מהעסקת העובד

הרב יואל פרידמן זצ"ל
מעביד החוזר בו מהעסקת העובד
Share this