מסר 5, מרבה נכסים מרבה דאגה

אבות של זמננו - מצגות קצרצרות
מסר 5, מרבה נכסים מרבה דאגה | תשע"ט
Share this