מסכת שקלים פרק ז' משנה ז', שיעור מס' 62

הרב מאיר רוז
מסכת שקלים פרק ז' משנה ז', שיעור מס' 62 | תש"פ
Share this