מסכת שקלים פרק ז' משנה ו', שיעור מס' 61

הרב מאיר רוז
מסכת שקלים פרק ז' משנה ו', שיעור מס' 61 | תש"פ
Share this