מסכת שקלים פרק ו' משנה ו', שיעור מס' 53

הרב מאיר רוז
מסכת שקלים פרק ו' משנה ו', שיעור מס' 53 | תש"פ
Share this