מסכת שקלים פרק ו' משנה ה'1, שיעור מס' 52

הרב מאיר רוז
מסכת שקלים פרק ו' משנה ה'1, שיעור מס' 52 | תש"פ
Share this