מסכת שקלים פרק ו' משנה ה', שיעור מס' 51

הרב מאיר רוז
מסכת שקלים פרק ו' משנה ה', שיעור מס' 51 | תש"פ
Share this