מסכת שבת דף ק"ל ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ק"ל ע"א | תשע"ד
Share this