מסכת שבת דף קל"ד ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קל"ד ע"ב | תשע"ד
Share this