מסכת שבת דף קל"ד ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קל"ד ע"א | תשע"ד
Share this