מסכת שבת דף קל"ג ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קל"ג ע"א | תשע"ד
Share this