מסכת שבת דף קכ"ח ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קכ"ח ע"ב | תשע"ד
Share this