מסכת שבת דף קכ"ז ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קכ"ז ע"ב | תשע"ד
Share this